SAZIV VII SJEDNICE SKUPŠTINE 2018. GODINE

Saziv VII sjednice Skupštine 2018. godine

VII sjednica 27.decembar 2018.godine, sa početkom u 09:00 časova

1. Prijedlog odluke o Budžetu Glavnog grada - Podgorice za 2019. godinu; 2. Prijedlog odluke o zaduženju Glavnog grada Podgorica; 3. Prijedlog programa uređenja prostora Glavnog grada Podgorice za 2019. godinu; 4. Prijedlog odluke…
     

ODLUKA O DODJELI STUDENSKE NAGRADE ZA 2018. GODINU

Odluka o Studentskim nagradama Glavnog grada – Podgorice za 2018. godinu, kao izraz priznanja za izuzetan uspjeh u studiranju

LISTA KANDIDATA ZA DODJELU NAGRADE ″19. DECEMBAR″ ZA 2018. GODINU, KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNO - PRAVNE USLOVE ZA DODJELU NAGRADE

Lista kandidata za dodjelu Nagrade ″19. decembar″ za 2018. godinu, koji ispunjavaju formalno-pravne uslove za dodjelu Nagrade

NACRT STATUTA GLAVNOG GRADA SA PROGRAMOM JAVNE RASPRAVE

Nacrt Statuta Glavnog grada Program javne rasprave Nacrta Statuta Glavnog grada Evalucioni listić

SAZIV VI SJEDNICE SKUPŠTINE 2018. GODINE

Saziv VI sjednice Skupštine 2018. godine