SAZIV VI SJEDNICE SKUPŠTINE 2018. GODINE

Saziv VI sjednice Skupštine 2018. godine

VI sjednica 06.decembar 2018.godine, sa početkom u 09,00 časova

1. Predlog odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Glavnom gradu; Zamjena predstavnika predlagača po Predlogu odluke o zaradam lokalnih službenika i namještenika u Glavnom gradu. RIA obrazac 2. Predlog odluke o…

Obavještenje nevladinim organizacijama na području Glavnog grada o predlaganju tema za Program rada Skupštine Glavnog grada za 2019. godinu.

Obavještenje nevladinim organizacijama na području Glavnog grada o predlaganju tema za Program rada Skupštine Glavnog grada za 2019. godinu.