VI sjednica 06.decembar 2018.godine, sa početkom u 09,00 časova

1. Predlog odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Glavnom gradu;

2. Predlog odluke o produženju primjene Odluke o umanjenju iznosa zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada – Podgorice i Odluke o dodatnom umanjenju iznosa zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada – Podgorice;
3. Predlog odluke o davanju saglasnosti za izvođenje radova za potrebe izgradnje tribine i reflektorskih osvjetljenja na fudbalskom terenu u Podgorici, na Starom Aerodromu i reflektorskih osvjetljenja na fudbalskom terenu u Golubovcima;
4. Predlog odluke o davanju na privremeno korišćenje, bez naknade, zemljišta za fudbalske terene u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Konik – Stari aerodrom III“, izmjene i dopune u Podgorici;
5. Predlog odluke o davanju na korišćenje katastarskih parcela za Srednju regiju Fudbalskog saveza Crne Gore;
6. Izvještaj o realizaciji Plana akcije za mlade Glavnog grada (2014-2019) u 2017. godini;
7. Predlog lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u Glavnom gradu za period 2019-2020. godine;
8. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zasnivanje stvarne službenosti na neodređeno vrijeme uz naknadu na dijelu katastarske parcele broj 4994/1 KO Podgorica III;
9. Predlog odluke o davanju saglasnosti za otkup infrastrukture za prenos ili distribuciju električne energije od strane ovlašćenog operatora;
10. Predlog odluke o podizanju spomenika Josipu Brozu Titu;

11. Imenovanje sekretara Skupštine Glavnog grada;
12. Izbor i imenovanja