SAZIV VII SJEDNICE SKUPŠTINE 2018. GODINE

Saziv VII sjednice Skupštine 2018. godine

VII sjednica 27.decembar 2018.godine, sa početkom u 09:00 časova

1. Prijedlog odluke o Budžetu Glavnog grada - Podgorice za 2019. godinu; 2. Prijedlog odluke o zaduženju Glavnog grada Podgorica; 3. Prijedlog programa uređenja prostora Glavnog grada Podgorice za 2019. godinu; 4. Prijedlog odluke…
     

ODLUKA O DODJELI STUDENSKE NAGRADE ZA 2018. GODINU

Odluka o Studentskim nagradama Glavnog grada – Podgorice za 2018. godinu, kao izraz priznanja za izuzetan uspjeh u studiranju

LISTA KANDIDATA ZA DODJELU NAGRADE ″19. DECEMBAR″ ZA 2018. GODINU, KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNO - PRAVNE USLOVE ZA DODJELU NAGRADE

Lista kandidata za dodjelu Nagrade ″19. decembar″ za 2018. godinu, koji ispunjavaju formalno-pravne uslove za dodjelu Nagrade

NACRT STATUTA GLAVNOG GRADA SA PROGRAMOM JAVNE RASPRAVE

Nacrt Statuta Glavnog grada Program javne rasprave Nacrta Statuta Glavnog grada Evalucioni listić