Saziv VIII sjednice Skupštine 2019. godine

Saziv VIII sjednice Skupštine 2019. godine

VIII sjednica 18. februar 2019.godine, sa početkom u 10:00 časova

1. Prijedlog statuta Glavnog grada; 2. Prijedlog programa rada Skupštine Glavnog grada - Podgorice za 2019. godinu; 3. Prijedlog programa podizanja spomen - obilježja za 2019. godinu; 4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje…