VIII sjednica 18. februar 2019.godine, sa početkom u 10:00 časova

1. Prijedlog statuta Glavnog grada;

2. Prijedlog programa rada Skupštine Glavnog grada – Podgorice za 2019. godinu;

3. Prijedlog programa podizanja spomen – obilježja za 2019. godinu;

4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Sporazuma o naknadi sa Dabetić Velizarom za nesporni dio nekretnina koje su predmet postupka eksproprijacije;

5. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korišćenje zemljišta označenog urbanističkom parcelom broj 1 u zahvatu DUP-a “Konik – Vrela Ribnička II” u Podgorici;

6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zasnivanje stvarne službenosti na neodređeno vrijeme uz naknadu na dijelu katastarskih parcela broj 4407/2, broj 4411/1, broj 4462/2, broj 4462/1, broj 4478 i broj 4479 KO Podgorica III;

7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću “Zelenilo” – Podgorica;

8. Prijedlog Opšteg plana zaštite od štetnog dejstva voda za vode od značaja za Glavni grad – Podgoricu za period od 2019. do 2024.godine;

9. Informacija o aktivnostima na podsticanju razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Glavnog grada – Podgorice u 2018.godini;

10. Izbor i imenovanja.