SAZIV XII SJEDNICE SKUPŠTINE 2019. GODINA

Saziv XII sjednice skupštine 2019. godina

XII sjednica 01. oktobar 2019. godine, sa početkom u 10:00 časova

D n e v n i   r e d: Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2019.godinu; Prijedlog odluke o lokalnim administrativnim taksama Glavnog grada -Podgorice; Prijedlog odluke o lokalnim…