JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA TRI ČLANA, PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA, SAVJETA ZA SARADNJU GLAVNOG GRADA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA

Javni poziv za predlaganje kandidata za tri člana, predstavnika nevladinih organizacija, Savjeta za saradnju Glavnog grada i nevladinih organizacija

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA ZA RAZVOJ I ZAŠTITU LOKALNE SAMOUPRAVE GLAVNOG GRADA

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA, PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA, ZA ČLANA SAVJETA ZA RAZVOJ I ZAŠTITU LOKALNE SAMOUPRAVE GLAVNOG GRADA

Javni poziv za predlaganje kandidata, predstavnika nevladinih organizacija, za člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada 

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA TRI ČLANA - PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA SAVJETA ZA PITANJA LICA SA INVALIDITETOM SKUPŠTINE GLAVNOG GRADA

Javni poziv za predlaganje kandidata za tri člana - predstavnika nevladinih organizacija Savjeta za pitanja lica sa invaliditetom Skupštine Glavnog grada

Obavještenje mjesnim zajednicama i nevladinim organizacijama na području glavnog grada o predlaganju tema za program rada skupštine glavnog grada za 2020. godinu

Obavještenje mjesnim zajednicama i nevladinim organizacijama na području Glavnog grada o predlaganju tema za Program rada Skupštine Glavnog grada za 2020. godinu