XIII sjednica 27. novembar 2019. godine, sa početkom u 10:00 časova

D n e v n i  r e d:

1. Odbornička pitanja i odgovori na odbornička pitanja.