ODLUKA O DODJELI STUDENSKE NAGRADE ZA 2019. GODINU

Odluka o Studentskim nagradama Glavnog grada – Podgorice za 2019. godinu, kao izraz priznanja za izuzetan uspjeh u studiranju

XV sjednica 23. decembar 2019. godine, sa početkom 10:00 časova

D n e v n i r e d: 1. Prijedlog odluke o Budžetu Glavnog grada – Podgorice za 2020.godinu; 2. Prijedlog odluke o porezu na nepokretnosti; 3. Prijedlog odluke o lokalnim administrativnim taksama Glavnog grada -Podgorice; Saglasnost…

LISTA KANDIDATA ZA DODJELU NAGRADE ″19. DECEMBAR″ ZA 2019. GODINU, KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNO – PRAVNE USLOVE ZA DODJELU NAGRADE

Lista kandidata za dodjelu Nagrade "19. decembar" za 2019. godinu, koji ispunjavaju formalno-pravne uslove za dodjelu Nagrade