Obavještenje mjesnim zajednicama i nevladinim organizacijama na području glavnog grada o predlaganju tema za program rada skupštine glavnog grada za 2020. godinu

Obavještenje mjesnim zajednicama i nevladinim organizacijama na području Glavnog grada o predlaganju tema za Program rada Skupštine Glavnog grada za 2020. godinu

SAZIV XII SJEDNICE SKUPŠTINE 2019. GODINA

Saziv XII sjednice skupštine 2019. godina

XII sjednica 01. oktobar 2019. godine, sa početkom u 10:00 časova

D n e v n i   r e d: Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2019.godinu; Prijedlog odluke o lokalnim administrativnim taksama Glavnog grada -Podgorice; Prijedlog odluke o lokalnim…

SAZIV XI SJEDNICE SKUPŠTINE 2019. GODINA

Saziv XI sjednice Skupštine 2019. godina

XI sjednica 25. jul 2019. godine, sa početkom u 10:00 časova

1. Prijedlog poslovnika Skupštine Glavnog grada; 2. Informacija o ostvarivanju Budžeta Glavnog grada - Podgorice u periodu januar-jun 2019. godine; 3. Prijedlog odluke o lokalnim administrativnim taksama; 4. Prijedlog odluke o lokalnim…

X sjednica 13. jun 2019. godine, sa početkom u 10:00 časova

D n e v n i   r e d: 1. Prijedlog Završnog računa Budžeta Glavnog grada – Podgorice za 2018. godinu; 2.Prijedlog oduke o bližim kriterijumima za korišćenje sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve; 3.Prijedlog odluke…

Saziv X sjednice Skupštine 2019. godina

Saziv X sjednice Skupštine 2019. godina