XVI sjednica 24.februar 2020. godine, sa početkom u 10 časova

 1. Prijedlog za razrješenje gradonačelnika Glavnog grada Podgorice, dr Ivana Vukovića;                                                                                                                                                •IZJAŠNJENJE
 2. Prijedlog programa rada Skupštine Glavnog grada – Podgorice za 2020. godinu;
 3. Prijedlog Strateškog plana razvoja Glavnog grada Podgorice 2020.-2025.godina;
 4. Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana „Zabjelo 9“ u Podgorici;
 5. Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana „Čepurci“ u Podgorici;
 6. Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana „Ibričevina“ u Podgorici;
 7. Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana „Stara Varoš – blok 7“ u Podgorici;
  •SAGLASNOST
 8. Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog projekta „Nova Varoš – blok R“ u Podgorici;
 9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prenos hartija od vrijednosti iz vlasništva Glavnog grada Podgorica u vlasništvo A.D. “Novi duvanski kombinat” Podgorica;
 10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti CEDIS-u za izgradnju trafostanice, na zemljištu u imovini Glavnog grada – Podgorica;
 11. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup zemljišta – parkovskih površina putem prikupljanja ponuda;
  •OSNOVNA ODLUKA
 12. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o učešću Glavnog grada – Podgorice u izgradnji objekata kolektivnog stanovanja sa pratećim sadržajima, za potrebe realizacije projekta rješavanja stambenih pitanja interno raseljenih lica i stanovnika kampa Konik (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 06/12 i 54/19);
 13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Upravi za saobraćaj za rekonstrukciju puta Dinoša – Cijevna Zatrijebačka na zemljištu u imovini Glavnog grada Podgorice;
 14. Prijedlog odluke o davanju na korišćenje nepokretnosti u imovini Glavnog grada Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore;
 15. Prijedlog odluke o održavanju čistoće na teritoriji Glavnog grada Podgorice;
 16. Prijedlog Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter „Radio televizija Podgorica“;
 17. Prijedlog odluke o podizanju spomen – obilježja davanjem naziva ulicama i bulevaru u Podgorici;
  •MIŠLJENJE na Prijedlog odluke o podizanju  spomen – obilježja  davanjem naziva ulicama i bulevaru u Podgorici
  •SAGLASNOST
 18. Prijedlog odluke o određivanju naziva ulice u Podgorici; 
  •MIŠLJENJE na Prijedlog odluke o određivanju naziva ulice u Podgorici
 19. Prijedlog plana održive urbane mobilnosti Glavnog grada Podgorica;
 20. Prijedlog Lokalnog akcionog plana za mlade Glavnog grada 2020.-2021.godina
  •SAGLASNOST
 21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o javno-privatnom partnerstvu za uređenje Park šume “Tološi”;
 22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o javno-privatnom partnerstvu za uređenje Park šume “Zlatica”;
 23. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut “Agencije za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice“;
 24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za produženje zakupa postojećih, kao i davanje u zakup slobodnih lokacija za postavljanje privremenih objekata do donošenja Programa privremenih objekata za teritoriju Glavnog grada – Podgorice;
 25. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga za opšta i posebna parkirališta i
 26. Izbor i imenovanja.

 

Materijal po hitnom postupku