XVIII sjednica 15. maj 2020. godine, sa početkom 09:00 časova

1. Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o ublažavanju finansijskih posljedica koronavirusa u Glavnom gradu;
– Odluka o ublažavanju finansijskih posljedica korona virusa u Glavnom gradu
2. Izvještaj o radu gradonačelnika, organa uprave Glavnog grada i službi za 2019. godinu, sa Prijedlogom zaključka;
3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Poslovnika Skupštine Glavnog grada;
4. Prijedlog Završnog računa Budžeta Glavnog grada – Podgorice za 2019.godinu;
5. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica;
6. Prijedlog odluke o donošenju DUP-a ″Poslovni centar Kruševac – zona B″ u Podgorici;
7. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o učešću Glavnog grada – Podgorice u zajedničkoj izgradnji objekta centralne djelatnosti – tržnice u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana ″Prvoborac″ – Izmjene i dopune u Podgorici;
8. Prijedlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta – urbanističke parcele broj UP 35 u zahvatu DUP-a ″Konik – Stari aerodrom″- Izmjene i dopune u Podgorici;
9. Prijedlog odluke o prenosu prava svojine Udruženju penzionera Podgorice na građevinskom zemljištu označenom kao UP14 u zahvatu DUP-a ″Konik – Stari aerodrom – Faza III – Izmjene i dopune″;
10. Prijedlog odluke o prenosu prava raspolaganja građevinskim zemljištem Vladi Crne Gore, za potrebe izgradnje objekata predškolske ustanove – vrtića;
11. Prijedlog odluke o prenosu prava susvojine na građevinskom zemljištu označenom kao katastarska parcela broj 1510/4 KO Podgorica I, po pravu preče kupovine;
12. Prijedlog odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta radi podsticaja poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Glavnog grada;
13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore za izgradnju trafostanice, na zemljištu u imovini Glavnog grada – Podgorica;
14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za razmjenu nepokretnosti između Glavnog grada – Podgorice i Vlade Crne Gore;
15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o realizaciji javno-privatnog partnerstva ″Uređenje park šume Tološi″;
16. Prijedlog odluke o proglašenju biznis zona Glavnog grada – Podgorice;
17. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju biznis zona Glavnog grada Podgorice;
18. Prijedlog odluke o kriterijumima za stipendiranje studenata;
19. Izvještaj o radu ″Vodovod i kanalizacija″ d.o.o. Podgorica za 2019.godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka i Prijedlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti ″Vodovod i kanalizacija″ d.o.o. Podgorica u 2019.godini;
20. Izvještaj o radu ″Čistoća″ d.o.o. Podgorica za 2019.godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka i Prijedlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti ″Čistoća″ d.o.o. Podgorica u 2019.godini;
21. Izvještaj o radu ″Zelenilo″ d.o.o. Podgorica za 2019.godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka i Prijedlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti ″Zelenilo″ d.o.o. Podgorica u 2019.godini;
22. Izvještaj o radu ″Pogrebne usluge″ d.o.o. Podgorica za 2019.godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka i Prijedlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti ″Pogrebne usluge″ d.o.o. Podgorica u 2019.godini;
23. Izvještaj o radu ″Komunalne usluge″ d.o.o. Podgorica za 2019.godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka i Prijedlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti ″Komunalne usluge″ d.o.o. Podgorica u 2019.godini;
24. Izvještaj o radu ″Deponija″ d.o.o. Podgorica za 2019.godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka i Prijedlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti ″Deponija″ d.o.o. Podgorica u 2019.godini;
25. Izvještaj o radu ″Tržnice i pijace″ d.o.o. Podgorica za 2019.godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka i Prijedlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti ″Tržnice i pijace″ d.o.o. Podgorica u 2019.godini;
26. Izvještaj o radu ″Putevi″ d.o.o. Podgorica za 2019.godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka i Prijedlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti ″Putevi″ d.o.o. Podgorica u 2019.godini;
27. Izvještaj o radu ″Parking servis Podgorica″ d.o.o. Podgorica za 2019.godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka i Prijedlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti ″Parking servis Podgorica″ d.o.o. Podgorica u 2019.godini;
28. Izvještaj o radu Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica za 2019.godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka i Prijedlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica u 2019.godini;
29. Izvještaj o radu Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. Podgorica za 2019.godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka;
30. Izvještaj o radu ″Sportski objekti″ d.o.o. Podgorica za 2019.godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka i Prijedlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti ″Sportski objekti″ d.o.o. Podgorica u 2019. godini;
31. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Glavnog grada sa d.o.o. ″Vodovod i kanalizacija″ Podgorica;
32. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Glavnog grada sa d.o.o. ″Čistoća″ Podgorica;
33. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Glavnog grada sa d.o.o. ″Deponija″ Podgorica;
34. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Glavnog grada sa d.o.o. ″Komunalne usluge″ Podgorica;
35. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Glavnog grada sa d.o.o. ″Pogrebne usluge″ Podgorica;
36. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Glavnog grada sa d.o.o. ″Zelenilo″ Podgorica;
37. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Glavnog grada sa d.o.o. ″Tržnice i pijace″ Podgorica;
38. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Glavnog grada sa d.o.o. ″Parking servis Podgorica″ Podgorica;
39. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Glavnog grada sa d.o.o. ″Putevi″ Podgorica;
40. Izvještaj o radu JU Narodna biblioteka ″Radosav Ljumović″ Podgorica za 2019.godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključka;
41. Izvještaj o radu JU Muzeji i galerije Podgorice za 2019.godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključka;
42. Izvještaj o radu JU Gradsko pozorište Podgorica za 2019.godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključka;
43. Izvještaj o radu JU Kulturno – informativni centar ″Budo Tomović″ Podgorica za 2019.godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključka;
44. Izvještaj o radu JU Kulturno – informativni centar Zeta – Golubovci za 2019.godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključka;
45. Izvještaj o radu JU Kulturno – informativni centar Malesija – Tuzi za 2019.godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključka;
46. Izvještaj o radu JU za brigu o djeci ″Dječji savez″ Podgorica za 2019.godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključka;
47. Izvještaj o radu JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Podgorica za 2019.godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključka;
48. Izvještaj o radu JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica za 2019.godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključka;
49. Izvještaj o radu Komunalne inspekcije Glavnog grada – Podgorica za 2019.godinu;
50. Izvještaj o radu Komunalne policije Glavnog grada – Podgorica za 2019.godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka;
51. Izvještaj o radu Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada – Podgorica za 2019. godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka;
52. Prijedlog Lokalnog plana za unaprjeđenje socijalne inkluzije i razvoj usluga socijalne i dječje zaštite u Glavnom gradu – Podgorici, za period 2020-2023.godine;
53. Izvještaj o postupanju u upravnim stvarima iz nadležnosti Glavnog grada u 2019.godini, sa Prijedlogom zaključka;
54. Izbor i imenovanja.

 

Materijal po hitnom postupku

 

SAGLASNOST: