XVIII SJEDNICA – 15. MAJ 2020. GODINE

 1. Odluka o potvrđivanju Odluke o ublažavanju finansijskih posljedica koronavirusa u Glavnom gradu,
  -Odluka o ublažavanju finansijskih posljedica koronavirusa u Glavnom gradu;
 2. Odluka o izmjenama i dopuni Poslovnika Skupštine Glavnog grada;
 3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica;
 4. Odluka o donošenju DUP-a ″Poslovni centar Kruševac – zona B″ u Podgorici;
 5. Odluka o stavljanju van snage Odluke o učešću Glavnog grada – Podgorice u zajedničkoj izgradnji objekta centralne djelatnosti – tržnice u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana ″Prvoborac″ – Izmjene i dopune u Podgorici;
 6. Odluka o prenosu prava svojine Udruženju penzionera Podgorice na građevinskom zemljištu označenom kao UP14 u zahvatu DUP-a ″Konik – Stari aerodrom – Faza III – Izmjene i dopune″;
 7. Odluka o prenosu prava raspolaganja građevinskim zemljištem Vladi Crne Gore, za potrebe izgradnje objekata predškolske ustanove – vrtića;
 8. Odluka o prenosu prava susvojine na građevinskom zemljištu označenom kao katastarska parcela broj 1510/4 KO Podgorica I, po pravu preče kupovine;
 9. Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta radi podsticaja poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Glavnog grada;
 10. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore za izgradnju trafostanice, na zemljištu u imovini Glavnog grada – Podgorica;
 11. Odluka o davanju saglasnosti za razmjenu nepokretnosti između Glavnog grada – Podgorice i Vlade Crne Gore;
 12. Odluka o otkupu građevinskog zemljišta radi kompletiranja urbanističkih parcela;
 13. Odluka o davanju saglasnosti Fudbalskom savezu Crne Gore za izgradnju i instaliranje reflektorskog osvjetljenja za potrebe stadiona FK “Dečić” u opštini Tuzi;
 14. Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o javno-privatnom partnerstvu za uređenje park šume „Tološi″;
 15. Odluka o proglašenju biznis zona Glavnog grada – Podgorice;
 16. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju biznis zona Glavnog grada Podgorice;
 17. Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Glavnog grada sa d.o.o. ″Vodovod i kanalizacija″ Podgorica,
  -Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Glavnog grada;
 18. Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Glavnog grada sa d.o.o. ″Čistoća″ Podgorica,
  -Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Glavnog grada;
 19. Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Glavnog grada sa d.o.o. ″Deponija″ Podgorica,
  -Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Glavnog grada;
 20. Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Glavnog grada sa d.o.o. ″Komunalne usluge″ Podgorica,
  – Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Glavnog grada;
 21. Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Glavnog grada sa d.o.o. ″Pogrebne usluge″ Podgorica,
  -Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Glavnog grada;
 22. Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Glavnog grada sa d.o.o. ″Zelenilo″ Podgorica,
  -Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Glavnog grada;
 23. Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Glavnog grada sa d.o.o. ″Tržnice i pijace″ Podgorica,
  -Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Glavnog grada;
 24. Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Glavnog grada sa d.o.o. ″Parking servis Podgorica″ Podgorica,
  -Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Glavnog grada;
 25. Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Glavnog grada sa d.o.o. ″Putevi″ Podgorica,
  -Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini Glavnog grada.