XIX sjednica 30. jul 2020. godine, sa početkom 09:00 časova

1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2020. godinu;
2. Izvještaj o ukupno ostvarenim primicima i izvršenim izdacima, iskazanim u skladu sa organizacionom, funkcionalnom i ekonomskom klasifikacijom, za period od 01.01.2020. godine do 30.06.2020. godine;
3. Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o podršci privrednim aktivnostima u Glavnom gradu;
4. Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o davanju na privremeno korišćenje, bez naknade, zemljišta u imovini Glavnog grada – Podgorica privrednom društvu ″Bemax″ d.o.o.;
5. Program privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada, sa Prijedlogom odluke o donošenju Programa privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada;
6. Prijedlog razvojnog plana za biznis zone na teritoriji Glavnog grada Podgorica;
7. Prijedlog odluke o komunalnom redu;
8. Prijedlog odluke o održavanju javnih groblja na teritoriji Glavnog grada Podgorice;
9. Prijedlog odluke o linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Glavnog grada;
10. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o radnom vremenu;
11. Prijedlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta označenog kao UP208, UP215 i UP216 u zahvatu DUP-a ″Naselje 1. maj″ u Podgorici;
12. Prijedlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta označenog kao UP22 u zahvatu DUP-a ″Konik – Stari aerodrom – faza III″ u Podgorici;
13. Prijedlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta – urbanističke parcele broj UP 35 zahvatu DUP-a ″Konik – Stari aerodrom″ – izmjene i dopune;
14. Prijedlog odluke o prodaji gradjevinskog zemljišta – urbanističkih parcela broj 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28 u zahvatu DUP-a ″Servisno – skladišna zona″, blok 6, zona B, u Podgorici;
15. Prijedlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici;
16. Prijedlog odluke o ustupanju na korišćenje građevinskog zemljišta Atletskom savezu Crne Gore, bez naknade;
17. Prijedlog odluke o ustupanju na korišćenje građevinskog zemljišta Teniskom savezu Crne Gore, bez naknade;
18. Prijedlog odluke o ustupanju na privremeno korišćenje sportske dvorane ″Venom″ u Podgorici – Ženskom rukometnom klubu ″Budućnost″, bez naknade;
19. Prijedlog odluke o davanju na korišćenje prostora u vlasništvu Glavnog grada Udruženju penzionera Tuzi bez naknade;
20. Prijedlog odluke o načinu utvrđivanja minimalne cijene zakupa zemljišta u imovini Glavnog grada – Podgorice za postavljanje privremenih objekata;
21. Prijedlog odluke o pribavljanju nepokretnosti radi izgradnje dijela saobraćajnice u zahvatu DUP-a ″Radoje Dakić″ – izmjene i dopune u Podgorici;
22. Prijedlog odluke o obrazovanju Savjeta za mlade Glavnog grada;
23. Prijedlog izmjena Programa podizanja spomen-obilježja za 2019. godinu;SAGLASNOST
24. Prijedlog odluke o podizanju spomen-obilježja postavljanjem spomenika Jeleni Petrović Savoja, princezi Crne Gore i kraljici Italije;SAGLASNOST
25. Prijedlog odluke o izmjeni i doradi spomen-obilježja – Spomenika posvećenog poginulim borcima NOR-a i narodne revolucije i žrtvama fašističkog terora palim 1941-1945. na Orljevu – Medun;
26. Prijedlog odluke o kriterijumima za dodjelu stipendija;
27. Prijedlog odluke o ustanovljenju Studentske nagrade Glavnog grada;
28. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o kreditnom zaduženju JP ″Vodovod i kanalizacija″ Podgorica za izgradnju sekundarne kanalizacione mreže i proširenje sistema vodosnadbijevanja;
29. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću ″Park prirode Rijeka Zeta″;
30. Izvještaj o spovođenju Plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom u Glavnom gradu Podgorica za 2019.godinu, sa Prijedlogom mjera;
31. Izbor i imenovanja.

 

Materijal po hitnom postupku

 

Ostavke odbornika i popuna odborničkih mjesta

 

SAGLASNOSTI za tačke 11, 12, 13, 14 i 15.