XXII sjednica – 28. i 29. decembar 2020. godine

  1. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove za brigu o djeci ″Dječji savez″ Podgorica o imenovanju direktora Ustanove;
    Odluka
  2. Rješenje o imenovanju izvršnog direktora DOO ″Agencija za upravljanje zaštićenim područjima Glavnog grada″ Podgorica;
    -Odluka
  3. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za planiranje i uređenje prostora, komunalno-stambenu djelatnost, saobraćaj i zaštitu životne sredine Skupštine Glavnog grada – Podgorice;
  4. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta za prevenciju narkomanije Skupštine Glavnog grada – Podgorice;
  5. Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta za saradnju Glavnog grada i nevladinih organizacija;
  6. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za finansije, privredu i razvoj Skupštine Glavnog grada – Podgorice.