LISTA KANDIDATA ZA DODJELU NAGRADE ″19. DECEMBAR″ ZA 2020. GODINU, KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNO – PRAVNE USLOVE ZA DODJELU NAGRADE

 Lista kandidata za dodjelu Nagrade "19. decembar″ za 2020. godinu, koji ispunjavaju formalno - pravne uslove za dodjelu Nagrade

XXI sjednica 17. decembar 2020. godine, sa početkom u 10:00 časova

Odbornička pitanja i odgovori na odbornička pitanja. Prijedlog Odluke o dopuni Poslovnika Skupštine Glavnog grada Podgorice; Prijedlog Odluke o prenosu prava svojine Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi na građevinskom zemljištu  u zahvatu…