XXIII sjednica 12. mart 2021. godine, sa početkom u 9,00 časova

Prijedlog programa rada Skupštine Glavnog grada - Podgorice za 2021. godinu; Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o umanjenju lokalnih komunalnih taksi i naknada; Izvještaj o radu Gradonačelnika, organa uprave Glavnog grada i…