XXIII sjednica 12. mart 2021. godine, sa početkom u 9,00 časova

 1. Prijedlog programa rada Skupštine Glavnog grada – Podgorice za 2021. godinu;
 2. Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o umanjenju lokalnih komunalnih taksi i naknada;
 3. Izvještaj o radu Gradonačelnika, organa uprave Glavnog grada i službi za 2020. godinu;
 4. Prijedlog odluke o otkupu građevinskog zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele broj 2090/1466 u zahvatu DUP-a “Konik – Stari aerodrom” – Izmjene i dopune;
 5. Prijedlog odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada Podgorica;
 6. Prijedlog odluke o ustupanju poslovnih prostora Glavnom gradu Podgorica – Sekretarijatu za kulturu i sport;
 7. Prijedlog odluke o osnivanju “Kuće zdravlja”;
 8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Službe Skupštine;
 9. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o komunalnom redu;
 10. Prijedlog odluke o utvrđivanju naknade za rad Savjeta Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter “Radio televizija Podgorica”;
 11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za rješavanje imovinsko pravnih odnosa sa privrednim društvom “Four Pillars” d.o.o. Podgorica;
 12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za otpuštanje duga po osnovu naknade za uređivanje građevinskog zemljišta;
 13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Upravi carina Crne Gore za postavljanje privremenog objekta (specijalizovanog kontejnera – DATA CENTAR), na zemljištu u imovini Glavnog grada – Podgorica;
 14. Prijedlog izmjena Programa podizanja spomen – obilježja za 2019. godinu;
 15. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o podizanju spomen – obilježja postavljanjem spomenika Jeleni Petrović Savoja, princezi Crne Gore i kraljici Italije;
 16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Javne ustanove “Muzeji i galerije” Podgorica;
 17. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Javne ustanove “Gradsko pozorište” Podgorica;
 18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove Narodna biblioteka “Radosav Ljumović” Podgorica;
 19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopunama Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija” Podgorica;
 20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o predlogu cijena za usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja komunalnih otpadnih voda iz septičkih jama za 2021. godinu;
 21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o kreditnom zaduženju Društva sa ograničenom odgovornošću “Putevi” Podgorica za kupovinu postrojenja za proizvodnju asfaltne baze;
 22. Izbor i imenovanja.

 

Ostavka odbornice i popuna odborničkog mjesta