XXV posebna sjednica 7. maj 2021. godine, sa početkom u 10,00 časova

Saziv za XXV posebnu sjednicu 7. maj 2021. godine, sa početkom u 10,00 časova