XXVI sjednica 30. jun 2021. godine, sa početkom u 10,00 časova

1. Prijedlog odluke o izmjeni i dopunama Statuta Glavnog grada; 2. Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o ublažavanju finansijskih posljedica koronavirusa u Glavnom gradu; Rješenje Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije  3.…