XXVI sjednica 30. jun 2021. godine, sa početkom u 10,00 časova

1. Prijedlog odluke o izmjeni i dopunama Statuta Glavnog grada;

2. Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o ublažavanju finansijskih posljedica koronavirusa u Glavnom gradu;

3. Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o davanju saglasnosti ″BEMAX″ d.o.o. Podgorica za uređenje terena u blizini petlje Smokovac;

4. Prijedlog odluke o mjesnim zajednicama;

5. Prijedlog odluke o kreditnom zaduženju Glavnog grada Podgorica za kupovinu autobusa;

6. Prijedlog odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva Glavnog grada Podgorice;

7. Prijedlog etičkog kodeksa lokalnih službenika i namještenika;

8. Prijedlog odluke o osnivanju Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike Glavnog grada Podgorice;

9. Prijedlog etičkog kodeksa izabranih predstavnika i funkcionera u lokalnoj samoupravi Glavnog grada Podgorice;

10. Prijedlog odluke o osnivanju Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere u lokalnoj samoupravi Glavnog grada Podgorice;

11. Prijedlog odluke o davanju na privremeno upravljanje i korišćenje Vladi Crne Gore poslovnih prostorija u KO Tuzi, bez naknade;

12. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Glavnom gradu;

13. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta radi podsticaja poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Glavnog grada,

14. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju “Deponija” d.o.o. Podgorica;

15. Prijedlog odluke o ustupanju na korišćenje Društvu sa ograničenom odgovornošću “Pogrebne usluge” – Podgorica građevinskog zemljišta koje je dio UP1e u zahvatu DUP-a “Čepurci – dio” u Podgorici;

16. Prijedlog odluke o ustupanju na korišćenje Društvu sa ograničenom odgovornošću “Pogrebne usluge” – Podgorica zemljišta za izgradnju novog gradskog groblja na Ćemovskom polju;

17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prodaju nepokretnosti putem javnog prikupljanja ponuda;

18. Izbor i imenovanja.

 

Ostavka odbornika i popuna odborničkog mjesta