XXIX sjednica 12. novembar 2021. godine, sa početkom u 10,00 časova

D n e v n i  r e d: Odbornička pitanja i odgovori na odbornička pitanja. 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Vodovod i kanalizacija“ – Podgorica, br.22182…
,

OBAVJEŠTENJE O TERMINU DOSTAVLJANJA ODBORNIČKIH PITANJA ZA XXIX POSEBNU SJEDNICU SKUPŠTINE GLAVNOG GRADA-PODGORICE

Obavještenje o terminu dostavljanja odborničkih pitanja za XXIX posebnu sjednicu Skupštine Glavnog grada-Podgorice

XXVIII sjednica 29. oktobar 2021. godine, sa početkom u 10,00 časova

1. Prijedlog Strategije zapošljavanja Glavnog grada Podgorica za period 2021-2025. godina, sa Akcionim planom zapošljavanja Glavnog grada Podgorica za 2021. godinu; 2. Prijedlog odluke o pijacama; 3. Prijedlog odluke o nepokretnoj imovini…

O B A V J E Š T E NJ E MJESNIM ZAJEDNICAMA I NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA NA PODRUČJU GLAVNOG GRADA O PREDLAGANJU TEMA ZA PROGRAM RADA SKUPŠTINE GLAVNOG GRADA ZA 2022. GODINU

OBAVJEŠTENJE MJESNIM ZAJEDNICAMA I NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA NA PODRUČJU GLAVNOG GRADA O PREDLAGANJU TEMA ZA PROGRAM RADA SKUPŠTINE GLAVNOG GRADA ZA 2022. GODINU