XXIX sjednica 12. novembar 2021. godine, sa početkom u 10,00 časova

D n e v n i  r e d:

Odbornička pitanja i odgovori na odbornička pitanja.

1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Vodovod i kanalizacija“ – Podgorica, br.22182 od 26.07.2021.godine;
2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Vodovod i kanalizacija“ – Podgorica, br.13714 od 29.04.2021.godine;
3. Prijedlog odluke o lokacijama za postavljanje reklamnih objekata;
4. Prijedlog odluke o finansiranju sporta u Glavnom gradu.

Materijal po hitnom postupku:

Ostavka odbornika i popuna odborničkog mjesta