XXXI sjednica 04. mart 2022. godine, sa početkom u 10,00 časova

1. Prijedlog programa rada Skupštine Glavnog grada - Podgorice za 2022. godinu; 2. Prijedlog odluke o biznis zonama od lokalnog značaja u privatnom vlasništvu; 3. Prijedlog odluke o lokacijama za postavljanje oglasnih i reklamnih panoa; …