XXXI sjednica 04. mart 2022. godine, sa početkom u 10,00 časova

1. Prijedlog programa rada Skupštine Glavnog grada – Podgorice za 2022. godinu;

2. Prijedlog odluke o biznis zonama od lokalnog značaja u privatnom vlasništvu;

3. Prijedlog odluke o lokacijama za postavljanje oglasnih i reklamnih panoa;

4. Prijedlog odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji Glavnog grada Podgorica;

5. Prijedlog odluke o proglašenju brda Gorica zaštićenim prirodnim dobrom;

6. Prijedlog odluke o određivanju naziva mosta u Podgorici;

7. Prijedlog odluke o pribavljanju nepokretnosti za potrebe izgradnje saobraćajnica u zahvatu DUP-a “Radoje Dakić” –Izmjene i dopune u Podgorici;

8. Prijedlog odluke o povećanju osnovnog kapitala “Deponija” d.o.o. Podgorica;

9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o građenju odnosno postavljanju pomoćnih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorice;

10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju lokalnih objekata od opšteg interesa na teritoriji Glavnog grada – Podgorice;

11. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i postupku finansiranja projekata i programa nevladinih organizacija;

12. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nepokretnoj imovini Društva sa ograničenom odgovornošću “Putevi” Podgorica;

13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore za izgradnju trafostanice, na zemljištu u imovini Glavnog grada – Podgorica;

14. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o obrazovanju Organizacionog odbora za stvaranje uslova za početak rada novoosnovane Opštine Tuzi;

15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za rješavanje imovinsko – pravnih odnosa u zahvatu DUP-a “Zabjelo 8”;

16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica, br. XLIII-923/21-9629 od 30.12.2021.godine;

17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću “Putevi” Podgorica;

18. Izbor i imenovanja.

 

Materijal po hitnom postupku:

Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o donošenju Urbanističkog prijekta „Stara Varoš – dio zone A“ u Podgorici

 

Ostavka odbornika i popuna odborničkog mjesta