OBAVJEŠTENJE O IZABRANOM PREDSTAVNIKU NEVLADINE ORGANIZACIJE, KOJI ĆE UČESTVOVATI NA XXXII SJEDNICI SKUPŠTINE

Obavještenje o izabranom predstavniku nevladine organizacije, koji će učestvovati na XXXII sjednici Skupštine

XXXII sjednica 19. maj 2022. godine, sa početkom u 10,00 časova

1. Izvještaj o radu Gradonačelnika i radu organa uprave Glavnog grada i službi za 2021. godinu; Dopis Gradonačelnika u vezi tehničkih ispravki u Izvještaju o radu Gradonačelnika i radu organa uprave Glavnog grada i službi za 2021.…