XXXII sjednica 19. maj 2022. godine, sa početkom u 10,00 časova

1. Izvještaj o radu Gradonačelnika i radu organa uprave Glavnog grada i službi za 2021. godinu;

2. Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve;

3. Prijedlog Završnog računa Budžeta Glavnog grada Podgorice za 2021. godinu;

4. Prijedlog odluke o povećanju osnovnog kapitala “Parking servis Podgorica” d.o.o. Podgorica;

5. Prijedlog odluke o ustupanju vozila na korišćenje bez naknade d.o.o. „Putevi“ Podgorica;
6. Prijedlog odluke o određivanju lokacije sa elementima urbanističko – tehničkih uslova za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – objekat privrednog razvoja Multifunkcionalni objekat u naselju Zabjelo;

7. Prijedlog odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad Rukometnim klubom “Budućnost Podgorica”;

8. Prijedlog odluke o besplatnom korišćenju prostora Rvačkom klubu “Perjanik”, za izvođenje trenažnog procesa u Univerzalnoj sportskoj dvorani – “Sportski objekti “d.o.o.

9. Prijedlog odluke o organizaciji Podgoričkog proljećnog pazara;

10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na nepokretnostima u zahvatu DUP-a “Gorica C” u Podgorici;

11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za ustupanje nepokretnosti na korišćenje Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore;

12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Upravi javnih radova Crne Gore za izvodjenje radova na zemljištu u imovinu Glavnog grada – Podgorica radi izgradnje fekalne kanalizacije za područje Vranjine;

13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću “Park prirode Rijeka Zeta“ Danilovgrad;

14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Turističke organizacije Podgorice;

15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o poslovnim prostorima u Tržnici „Forum“;

16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o upravljanju Fudbalskim klubom Budućnost;

17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Javne ustanove “Muzeji i galerije“ Podgorica;

18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Cjenovnika usluga “Parking servis Podgorica” d.o.o. Podgorica;

19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta “Deponija” d.o.o. Podgorica;

20. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o ustupanju na korišćenje građevinskog zemljišta Atletskom savezu Crne Gore, bez naknade;

21. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o proglašenju Spomenika prirode “Kanjon Cijevne’’ (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 53/17 od 25.12.2017);

22. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Urbanističkog projekta „Nova Varoš – Blok E“ u Podgorici; (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 23/11 od 27.07.2011. godine);

23. Izvještaj o realizaciji programa obavljanja komunalnih djelatnosti “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Podgorica za 2021. godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka i Prijedlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Podgorica u 2021. godini;

24. Izvještaj o realizaciji programa obavljanja komunalnih djelatnosti “Čistoća” d.o.o. Podgorica za 2021. godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka i Prijedlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti “Čistoća” d.o.o. Podgorica u 2021. godini;

25. Izvještaj o realizaciji programa obavljanja komunalnih djelatnosti “Zelenilo” d.o.o. Podgorica za 2021. godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka i Prijedlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti “Zelenilo” d.o.o. Podgorica u 2021. godini;

26. Izvještaj o realizaciji programa obavljanja komunalnih djelatnosti “Pogrebne usluge” d.o.o. Podgorica za 2021. godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka i Prijedlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti “Pogrebne usluge” d.o.o. Podgorica u 2021. godini;

27. Izvještaj o realizaciji programa obavljanja komunalnih djelatnosti “Komunalne usluge” d.o.o. Podgorica za 2021. godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka i Prijedlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti “Komunalne usluge” d.o.o. Podgorica u 2021. godini;

28. Izvještaj o realizaciji programa obavljanja komunalnih djelatnosti “Deponija” d.o.o. Podgorica za 2021. godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka i Prijedlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti “Deponija” d.o.o. Podgorica u 2021. godini;

29. Izvještaj o realizaciji programa obavljanja komunalnih djelatnosti “Tržnice i pijace” d.o.o. Podgorica za 2021. godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka i Prijedlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti “Tržnice i pijace” d.o.o. Podgorica u 2021. godini;

30. Izvještaj o realizaciji programa obavljanja komunalnih djelatnosti “Parking servis Podgorica” d.o.o. Podgorica za 2021. godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka i Prijedlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti “Parking servis Podgorica” d.o.o. Podgorica u 2021. godini;

31. Izvještaj o realizaciji programa obavljanja komunalnih djelatnosti “Putevi” d.o.o. Podgorica za 2021. godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka i Prijedlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti “Putevi” d.o.o. Podgorica u 2021. godini;

32. Izvještaj o radu Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica za 2021. godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka i Prijedlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica u 2021. godini;

33. Izvještaj o radu Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. Podgorica za 2021. godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka;

34. Izvještaj o radu “Agencije za upravljanje zaštićenim područjima Glavnog grada” d.o.o. Podgorica za 2021. godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka;

35. Izvještaj o radu “Sportski objekti” d.o.o. Podgorica za 2021. godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka i Prijedlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti “Sportski objekti” d.o.o. Podgorica u 2021. godini;

36. Izvještaj o radu JU Narodna biblioteka “Radosav Ljumović” Podgorica za 2021. godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključka;

37. Izvještaj o radu JU Gradsko pozorište Podgorica za 2021. godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključka;

38. Izvještaj o radu JU Muzeji i galerije Podgorica za 2021. godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključka;

39. Izvještaj o radu JU Kulturno-informativni centar “Budo Tomović” Podgorica za 2021. godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključka;

40. Izvještaj o radu JU za brigu o djeci “Dječji savez” Podgorica za 2021. godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključka;

41. Izvještaj o radu JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Podgorica za 2021. godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključka;

42. Izvještaj o radu JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korsnika psihoaktivnih supstanci Podgorica za 2021. godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključka;

43. Izvještaj o radu Komunalne inspekcije Glavnog grada za 2021. godinu;

44. Izvještaj o radu Komunalne policije Glavnog grada za 2021. godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka;

45. Izvještaj o radu Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Podgorice za 2021. godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka;

46. Izvještaj o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada za 2021. godinu;

47. Izvještaj o postupanju u upravnim stvarima iz nadležnosti Glavnog grada u 2021. godini;

48. Izvještaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja Glavnog grada Podgorica 2020-2025 za 2021. godinu;

49. Izvještaj o sprovođenju Plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom u Glavnom gradu za 2021. godinu;

50. Informacija o potrebi unapređenja kvaliteta u kreiranju javnih politika kroz održavanje skupštine građana kao inovativnog modela građanske participacije u Glavnom gradu Podgorica;

51. Informacija o postupanju Vlade Crne Gore prema zajedničkoj inicijativi Glavnog grada Podgorice i Islamske zajednice u Crnoj Gori;

52. Izbor i imenovanja.

 

Ostavka odbornika i popuna odborničkog mjesta