XXXIV 05. jul 2022. godine, sa početkom u 10,00 časova

1. Izbor gradonačelnika Glavnog grada – Podgorice; Predlog da se za gradonačelnika Glavnog grada-Podgorica izabere dr Ivan Vuković 2. Prijedlog odluke o saradnji Glavnog grada - Podgorica sa Gradom Sarajevom; 3. Prijedlog odluke…

XXXIII sjednica 22. jun 2022. godine, sa početkom u 10,00 časova

1. Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o utvrđivanju poreske osnovice za obračun poreza na nepokretnosti za 2022. godinu; 2. Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o umanjenju lokalnih komunalnih taksi i naknada; 3. Prijedlog odluke…