XXXV sjednica 28. jul 2022. godine, sa početkom u 10,00 časova

1. Polugodišnji izvještaj o ukupno ostvarenim primicima i izvršenim izdacima, iskazanim u skladu sa organizacionom, funkcionalnom i ekonomskom klasifikacijom;

2. Prijedlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta označenog kao UP147, UP147/, UP148 i UP148/ u zahvatu DUP- a “Naselje 1. maj”, u Podgorici;

3. Prijedlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta označenog kao UP34, UP35, UP36, UP39, UP40a, UP41, UP42, UP43, UP44 i UP45 u zahvatu DUP- a “Konik-Stari aerodrom faza III”, u Podgorici;

4. odluke o prodaji građevinskog zemljišta označenog kao UP5.1 i UP5.1a u zahvatu DUP-a “Agroindustrijska zona”, u Podgorici;

5. Prijedlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta označenog kao UP 79 u zahvatu DUP–a „Konik – Stari aerodrom“ – Izmjene i dopune;

6. Prijedlog odluke o otkupu građevinskog zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele broj 207 u zahvatu DUP- a “Naselje 1. maj”, u Podgorici;

7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada – Podgorice 2020. – 2024. godine;

8. Prijedlog odluke o restrukturiranju namjenskih kredita fizičkih i pravnih lica kod Atlas banke AD Podgorica u stečaju;

9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Društvu sa ograničenom odgovornošću „Komunalne usluge“ – Podgorica za gradjenje objekata na urbanističkoj parceli broj 25, u okviru DUP- a “Servisno – skladišna zona“, u Podgorici;

10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut “Parking servis Podgorica” d.o.o. Podgorica;

11. Izbor i imenovanja.

 

Materijal po hitnom postupku:

 

Prijedlog  programa podizanja spomen – obilježja.