XXXVI sjednica 22. avgusta 2022. godine, sa početkom u 10,00 časova

1. Predlog odluke o utvrđivanju broja odbornika/ca u Skupštini Glavnog grada Podgorica.