XXXVII sjednica 06. oktobar 2022. godine, sa početkom u 10,00 časova

1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Statuta Glavnog grada;  Mišljenje gradonačelnika na Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Statuta Glavnog grada. 2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada…