XXXVII sjednica 06. oktobar 2022. godine, sa početkom u 10,00 časova


1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Statuta Glavnog grada; 

2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2022. godinu;

3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na nepokretnosti;

4. Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o ustupanju vozila;

5. Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o članovima Skupštine Odbojkaškog kluba “Budućnost Volley”;

6. Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o članovima Skupštine Rukometnog kluba “Budućnost Podgorica”;

7. Prijedlog odluke o podizanju spomen – obilježja davanjem naziva ulicama i bulevaru u Podgorici;

8. Prijedlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta označenog kao katastarska parcela broj 4683/9 KO Tološi;

9. Prijedlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta označenog kao UP2090/1466 u zahvatu DUP-a “Konik – Stari aerodrom” – Izmjene i dopune u Podgorici;

10. Prijedlog odluke o davanju u zakup zemljišta putem prikupljanja ponuda radi postavljanja privremenih objekata;

11. Prijedlog odluke o davanju u zakup zemljišta koje je dio katastarske parcele broj 415/1 KO Podgorica I;

12. Prijedlog odluke o ustupanju FK ”Zabjelo” na korišćenje zemljišta u KO Podgorica III, bez naknade;

13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za rješavanje imovinsko – pravnih odnosa na nepokretnostima u zahvatu DUP-a “Poslovni centar Kruševac – zona B”;

14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za rješavanje imovinsko – pravnih odnosa za potrebe izgradnje lokalnog objekta od opšteg interesa – uređenja šetališta uz brdo Ljubović;

15. Prijedlog odluke o određivanju lokacije sa elementima urbanističko – tehničkih uslova za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – Komunalno servisni objekat – zgrada preduzeća “Čistoća” d.o.o. – Podgorica u naselju Vrela Ribnička;

16. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju lokalnih objekata od opšteg interesa na teritoriji Glavnog grada Podgorice;

17. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorice;

18. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte;

19. Prijedlog odluke o povraćaju novčanih sredstava društvu sa ograničenom odgovornošću “Rokšped” Podgorica;

20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Čistoća” d.o.o. Podgorica, broj: 49/22-19485 od 24. avgusta 2022. godine;

21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću Agencije za stanovanje Podgorica, broj LIV-923/22-6229 od 12. septembra 2022. godine;

22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti “Pogrebne usluge” d.o.o. – Podgorica za postavljanje privremenog objekta za potrebe groblja u Zagoriču;

23. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Domu zdravlja Podgorica za postavljanje privremenih objekata (kontejnerskog tipa), na zemljištu u imovini Glavnog grada – Podgorica;

24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o dopunama Statuta Javne ustanove Narodna biblioteka “Radosav Ljumović“ Podgorica;

25. Prijedlog Lokalnog akcionog plana za podsticanje rodne ravnopravnosti u Glavnom gradu Podgorica za period 2023-2025. godine;

26. Izvještaj o realizaciji aktivnosti Lokalnog plana za unapređenje socijalne  inkluzije i razvoj usluga socijalne i dječje zaštite za period 2020-2023. godine za 2021. godinu;

27. Izvještaj o realizaciji projekata po osnovu javnih konkursa za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu za period 2019-2021. godina;

28. Informacija o biznis zonama Glavnog grada Podgorice, sa Prijedlogom zaključaka;

29. Izbor i imenovanja.

 

Materijal po hitnom postupku:

Prijedlog odluke o obrazovanju Organizacionog odbora za stvaranje uslova za početak rada novoosnovane opštine Zeta