XXXVIII sjednica 19. oktobra 2022. godine, sa početkom u 10,00 h

4. Izbor i imenovanja.
Materijal po hitnom postupku: