OBAVJEŠTENJE MJESNIM ZAJEDNICAMA I NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA NA PODRUČJU GLAVNOG GRADA O PREDLAGANJU TEMA ZA PROGRAM RADA SKUPŠTINE GLAVNOG GRADA ZA 2023. GODINU

Obavještenje mjesnim zajednicama i nevladinim organizacijama na području Glavnog grada o predlaganju tema za Program rada Skupštine Glavnog grada za 2023. godinu