Treća sjednica 11. maj 2023. godine, sa početkom u 10 sati

     D n e v n i   r e d:

 1. Izbor potpredsjednika Skupštine Glavnog grada – Podgorice;
  Predlog
 2. Izbor i imenovanja;
 3. Predlog odluke o stavljanju van snage Odluke o donošenju Urbanističkog projekta “Stara Varoš – dio zone A” u Podgorici (“Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi”, br. 52/18);
  Mišljenje
 4. Predlog odluke o stavljanju van snage Odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana “Gorica C” u Podgorici (“Službeni list CG – Opštinski propisi”, br. 40/19);
  Mišljenje
 5. Izvještaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja Glavnog grada Podgorice (2020-2025) za 2022.godinu;
 6. Informacija o potrebi unapređenja položaja osoba sa invaliditetom i njihove zaštite od diskriminacije na teritoriji Glavnog grada Podgorica.

Izvještaji Izborne komisije Glavnog grada

Po hitnom