Entries by MilenaPavicevic

Četrdeseta sjednica 30. decembra 2022. godine, sa početkom u 10,00 h

1. Prijedlog odluke o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2023. godinu; 2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Glavnom gradu;  Izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa 3. Izbor i imenovanja. Materijali po hitnom postupku: Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora Društva sa ograničenom […]