Entries by MilenaPavicevic

VIII sjednica 18. februar 2019.godine, sa početkom u 10:00 časova

1. Prijedlog statuta Glavnog grada; 2. Prijedlog programa rada Skupštine Glavnog grada – Podgorice za 2019. godinu; 3. Prijedlog programa podizanja spomen – obilježja za 2019. godinu; 4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Sporazuma o naknadi sa Dabetić Velizarom za nesporni dio nekretnina koje su predmet postupka eksproprijacije; 5. Prijedlog odluke o davanju […]

VII sjednica 27.decembar 2018.godine, sa početkom u 09:00 časova

1. Prijedlog odluke o Budžetu Glavnog grada – Podgorice za 2019. godinu; 2. Prijedlog odluke o zaduženju Glavnog grada Podgorica; 3. Prijedlog programa uređenja prostora Glavnog grada Podgorice za 2019. godinu; 4. Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana „Pobrežje – zone A, B i C“ u Podgorici; Saglasnost Ministarstva održivog razvoja i turizma na […]