Entries by MilenaPavicevic

XXIV sjednica 4. maj 2021. godine, sa početkom u 10,00 časova

1. Prijedlog završnog računa Budžeta Glavnog grada Podgorica za 2020. godinu; 2. Prijedlog odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku preduzetništvu; 3. Prijedlog odluke o prodaji akcija u ″Novom duvanskom kombinatu″ a.d. Podgorica; 4. Prijedlog odluke o građenju, odnosno postavljanju pomoćnih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorica; 5. Prijedlog odluke o postavljanju, […]