Entries by MilenaPavicevic

XXXVIII sjednica 19. oktobra 2022. godine, sa početkom u 10,00 h

1. Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja naknade za komunalno opremanje zemljišta za katastarsku parcelu 281/2, list nepokretnosti br. 365 KO Podgorica II, u zahvatu DUP-a “Zagorič 3 i 4 – Zona 2”; 2. Prijedlog odluke o davanju na korišćenje infrastrukture za telekomunikacije ; 3. Prijedlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Mešihatu Islamske zajednice u Crnoj Gori, bez naknade; -Saglasnost […]