Entries by MilenaPavicevic

XXXI sjednica 04. mart 2022. godine, sa početkom u 10,00 časova

1. Prijedlog programa rada Skupštine Glavnog grada – Podgorice za 2022. godinu; 2. Prijedlog odluke o biznis zonama od lokalnog značaja u privatnom vlasništvu; 3. Prijedlog odluke o lokacijama za postavljanje oglasnih i reklamnih panoa; Grafički prikaz lokacija Spisak lokacija – oglasni i reklamni panoi 4. Prijedlog odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji […]