Entries by MilenaPavicevic

VI sjednica 06.decembar 2018.godine, sa početkom u 09,00 časova

1. Predlog odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Glavnom gradu; Zamjena predstavnika predlagača po Predlogu odluke o zaradam lokalnih službenika i namještenika u Glavnom gradu. RIA obrazac 2. Predlog odluke o produženju primjene Odluke o umanjenju iznosa zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada – Podgorice i Odluke o dodatnom umanjenju iznosa zakupnine […]