Entries by MilenaPavicevic

Obavještenje

Saglasno članu 34 stav 6 Poslovnika Skupštine Glavnog grada („Službeni list CG“ broj:31/19) obavještavam  Vas, da će se XIII posebna sjednica Skupštine Glavnog grada – Podgorice, održati u srijedu 27. novembra 2019.godine sa početkom u 10,00 časova.