Entries by MilenaPavicevic

XXIX sjednica 12. novembar 2021. godine, sa početkom u 10,00 časova

D n e v n i  r e d: Odbornička pitanja i odgovori na odbornička pitanja. 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Vodovod i kanalizacija“ – Podgorica, br.22182 od 26.07.2021.godine; 2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Vodovod i kanalizacija“ […]

XXVIII sjednica 29. oktobar 2021. godine, sa početkom u 10,00 časova

1. Prijedlog Strategije zapošljavanja Glavnog grada Podgorica za period 2021-2025. godina, sa Akcionim planom zapošljavanja Glavnog grada Podgorica za 2021. godinu; 2. Prijedlog odluke o pijacama; 3. Prijedlog odluke o nepokretnoj imovini Društva sa ograničenom odgovornošću “Parking servis Podgorica” – Podgorica; 4. Prijedlog odluke o nepokretnoj imovini Društva sa ograničenom odgovornošću “Agencija za stanovanje” – […]