Saziv IV sjednice Skupštine 2018. godine

Saziv IV sjednice Skupštine 2018. godine

Saziv III sjednice Skupštine 2018. godine

Saziv III sjednice Skupstine 2018. godine Poziv NVO za III sjednicu Skupštine 2018. godine

Saopštenje

Dana 24. jula 2018. godine, preminuo je Slobodan Stojanović, koji je obavljao funkciju predsjednika Skupštine Glavnog grada-Podgorice u periodu 2011-2014. godina i odbornika u ranijim sazivima Skupštine. Sahrana će se obaviti 26. jula 2018.…

Saziv I Konstitutivne sjednice Skupštine 2018. godine

Saziv I- Konstitutivne sjednice Skupštine 2018. godine

Saziv XXVI sjednice Skupštine Glavnog grada - Podgorice

Saziv XXVI sjednice Skupštine Glavnog grada - Podgorice Poziv nevladinim organizacijama za prijavljivanje učešća na XXVI sjednici Skupštine Glavnog grada

Obavještenje o smrti odbornika Milenka Mugoše

Obavještenje o smrti odbornika Milenka Mugoše