Saziv IX sjednice Skupštine 2019. godine

Saziv IX sjednice Skupštine 2019. godine

Saziv VIII sjednice Skupštine 2019. godine

Saziv VIII sjednice Skupštine 2019. godine

SAZIV VII SJEDNICE SKUPŠTINE 2018. GODINE

Saziv VII sjednice Skupštine 2018. godine

ODLUKA O DODJELI STUDENSKE NAGRADE ZA 2018. GODINU

Odluka o Studentskim nagradama Glavnog grada – Podgorice za 2018. godinu, kao izraz priznanja za izuzetan uspjeh u studiranju

LISTA KANDIDATA ZA DODJELU NAGRADE ″19. DECEMBAR″ ZA 2018. GODINU, KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNO - PRAVNE USLOVE ZA DODJELU NAGRADE

Lista kandidata za dodjelu Nagrade ″19. decembar″ za 2018. godinu, koji ispunjavaju formalno-pravne uslove za dodjelu Nagrade

NACRT STATUTA GLAVNOG GRADA SA PROGRAMOM JAVNE RASPRAVE

Nacrt Statuta Glavnog grada Program javne rasprave Nacrta Statuta Glavnog grada Evalucioni listić