Javni poziv svim zainteresovanim nevladinim organizacijama koje su registrovane u Crnoj Gori, sa sjedištem u Glavnom gradu – Podgorica, za učešće na konsultativnom sastanku o utvrđivanju prioritetnih oblasti

Javni poziv svim zainteresovanim nevladinim organizacijama koje su registrovane u Crnoj Gori, sa sjedištem u Glavnom gradu – Podgorica, za učešće na konsultativnom sastanku o utvrđivanju prioritetnih oblasti

LISTA KANDIDATA ZA DODJELU NAGRADE ″19. DECEMBAR″ ZA 2022. GODINU, KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNO – PRAVNE USLOVE ZA DODJELU NAGRADE

Listu kandidata za dodjelu Nagrade "19. decembar" za 2022. godinu, koji ispunjavaju formalno-pravne uslove za dodjelu Nagrade

ODLUKA O DODJELI STUDENSKE NAGRADE ZA 2022. GODINU

Odluka o Studentskim nagradama Glavnog grada – Podgorice za 2022. godinu, kao izraz priznanja za izuzetan uspjeh u studiranju

OBAVJEŠTENJE MJESNIM ZAJEDNICAMA I NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA NA PODRUČJU GLAVNOG GRADA O PREDLAGANJU TEMA ZA PROGRAM RADA SKUPŠTINE GLAVNOG GRADA ZA 2023. GODINU

Obavještenje mjesnim zajednicama i nevladinim organizacijama na području Glavnog grada o predlaganju tema za Program rada Skupštine Glavnog grada za 2023. godinu