XXIX sjednica 12. novembar 2021. godine, sa početkom u 10,00 časova

D n e v n i  r e d: Odbornička pitanja i odgovori na odbornička pitanja. 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Vodovod i kanalizacija“ – Podgorica, br.22182…

XXVIII sjednica 29. oktobar 2021. godine, sa početkom u 10,00 časova

1. Prijedlog Strategije zapošljavanja Glavnog grada Podgorica za period 2021-2025. godina, sa Akcionim planom zapošljavanja Glavnog grada Podgorica za 2021. godinu; 2. Prijedlog odluke o pijacama; 3. Prijedlog odluke o nepokretnoj imovini…

XXVII sjednica 27. jul 2021. godine, sa početkom u 10,00 časova

1. Polugodišnji izvještaj o ukupno ostvarenim primicima i izvršenim izdacima, iskazanim u skladu sa organizacionom, funkcionalnom i ekonomskom klasifikacijom, za period od 01.01.2021. godine do 30.06.2021. godine; 2. Prijedlog odluke o…

XXVI sjednica 30. jun 2021. godine, sa početkom u 10,00 časova

1. Prijedlog odluke o izmjeni i dopunama Statuta Glavnog grada; 2. Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o ublažavanju finansijskih posljedica koronavirusa u Glavnom gradu; Rješenje Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije  3.…

XXV posebna sjednica 7. maj 2021. godine, sa početkom u 10,00 časova

XXV posebna sjednica 7. maj 2021. godine, sa početkom u 10,00 časova Ostavka odbornika i popuna odborničkog mjesta Ostavka odbornika Vladimira Čađenovića i izvjestaj Izborne komisije Glavnog grada – Podgorice o popuni odbornickog…

XXIV sjednica 4. maj 2021. godine, sa početkom u 10,00 časova

1. Prijedlog završnog računa Budžeta Glavnog grada Podgorica za 2020. godinu; 2. Prijedlog odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku preduzetništvu; 3. Prijedlog odluke o prodaji akcija u ″Novom…

XXIII sjednica 12. mart 2021. godine, sa početkom u 9,00 časova

Prijedlog programa rada Skupštine Glavnog grada - Podgorice za 2021. godinu; Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o umanjenju lokalnih komunalnih taksi i naknada; Izvještaj o radu Gradonačelnika, organa uprave Glavnog grada i…

XXII sjednica 28. decembar 2020. godine, sa početkom u 10:00 časova

1. Prijedlog odluke o Budžetu Glavnog grada Podgorice za 2021. godinu; 2. Prijedlog Programa uređenja prostora Glavnog grada Podgorice za 2021. godinu; 3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju biznis zona Glavnog grada…

XXI sjednica 17. decembar 2020. godine, sa početkom u 10:00 časova

Odbornička pitanja i odgovori na odbornička pitanja. Prijedlog Odluke o dopuni Poslovnika Skupštine Glavnog grada Podgorice; Prijedlog Odluke o prenosu prava svojine Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi na građevinskom zemljištu  u zahvatu…

XX Sjednica 29. oktobar 2020. godine, sa početkom u 10:00 časova

1. Program privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada, sa nacrtom odluke o donošenju programa privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada; 2. Prijedlog Programa podizanja spomen obilježja; Saglasnost 3. Prijedlog odluke…