Četvrta sjednica 24. maj 2023. godine, sa početkom u 11 sati

        D n e v n i   r e d: Izbor i imenovanja. Ostavke Ostavka odbornice Ane Đelević Ostavka odbornika Zorana Lakušića Ostavka odbornika Andrije Čadjenovica Izvještaji i Uvjerenja Izborne komisije  Glavnog…

Treća sjednica 11. maj 2023. godine, sa početkom u 10 sati

     D n e v n i   r e d: Izbor potpredsjednika Skupštine Glavnog grada - Podgorice; Predlog Izbor i imenovanja; Predlog odluke o stavljanju van snage Odluke o donošenju Urbanističkog projekta “Stara Varoš - dio zone A”…

Druga sjednica 13. april 2023. godine, sa početkom u 12 sati

1. Izbor gradonačelnika/ce Glavnog grada – Podgorice; -Predlog da se za gradonačelnicu Glavnog grada-Podgorica izabere Prof. dr Olivera Injac 2. Imenovanje Odbora za izbor i imenovanja Skupštine Glavnog grada – Podgorice; -Lista…

Prva sjednica 12. april 2023.godine, sa početkom u 12 sati

Potvrđivanje mandata odbornika u Skupštini Glavnog grada - Podgorice; -Izvještaji Izborne komisije Glavnog grada Podgorica Izbor predsjednika Skupštine Glavnog grada - Podgorice. - Predlog da se za predsjednicu Skupštine Glavnog…

Četrdeseta sjednica 30. decembra 2022. godine, sa početkom u 10,00 h

1. Prijedlog odluke o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2023. godinu; 2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Glavnom gradu;  Izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja…

XXXIX sjednica 20. oktobra 2022. godine, sa početkom u 09,00 h

1. Izbor gradonačelnika Glavnog grada - Podgorice; Predlog da se za gradonačelnika Glavnog grada Podgorica izaberegg dr Ivan Vuković   2. Izbor i imenovanja.

XXXVIII sjednica 19. oktobra 2022. godine, sa početkom u 10,00 h

1. Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja naknade za komunalno opremanje zemljišta za katastarsku parcelu 281/2, list nepokretnosti br. 365 KO Podgorica II, u zahvatu DUP-a “Zagorič 3 i 4 – Zona 2”; 2. Prijedlog odluke o…

XXXVII sjednica 06. oktobar 2022. godine, sa početkom u 10,00 časova

1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Statuta Glavnog grada;  Mišljenje gradonačelnika na Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Statuta Glavnog grada. 2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada…

XXXVI sjednica 22. avgusta 2022. godine, sa početkom u 10,00 časova

1. Predlog odluke o utvrđivanju broja odbornika/ca u Skupštini Glavnog grada Podgorica.

XXXV sjednica 28. jul 2022. godine, sa početkom u 10,00 časova

1. Polugodišnji izvještaj o ukupno ostvarenim primicima i izvršenim izdacima, iskazanim u skladu sa organizacionom, funkcionalnom i ekonomskom klasifikacijom; 2. Prijedlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta označenog kao UP147,…