XXXII sjednica 19. maj 2022. godine, sa početkom u 10,00 časova

1. Izvještaj o radu Gradonačelnika i radu organa uprave Glavnog grada i službi za 2021. godinu; Dopis Gradonačelnika u vezi tehničkih ispravki u Izvještaju o radu Gradonačelnika i radu organa uprave Glavnog grada i službi za 2021.…

XXXI sjednica 04. mart 2022. godine, sa početkom u 10,00 časova

1. Prijedlog programa rada Skupštine Glavnog grada - Podgorice za 2022. godinu; 2. Prijedlog odluke o biznis zonama od lokalnog značaja u privatnom vlasništvu; 3. Prijedlog odluke o lokacijama za postavljanje oglasnih i reklamnih panoa; …

XXX sjednica 27. decembar 2021. godine, sa početkom u 10,00 časova

D n e v n i r e d: 1. Prijedlog odluke o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2022. godinu; 2. Prijedlog programa uređenja prostora Glavnog grada Podgorice za 2022. godinu, sa Programom urbane sanacije; 3. Prijedlog odluke o donošenju…

XXIX sjednica 12. novembar 2021. godine, sa početkom u 10,00 časova

D n e v n i  r e d: Odbornička pitanja i odgovori na odbornička pitanja. 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Vodovod i kanalizacija“ – Podgorica, br.22182…

XXVIII sjednica 29. oktobar 2021. godine, sa početkom u 10,00 časova

1. Prijedlog Strategije zapošljavanja Glavnog grada Podgorica za period 2021-2025. godina, sa Akcionim planom zapošljavanja Glavnog grada Podgorica za 2021. godinu; 2. Prijedlog odluke o pijacama; 3. Prijedlog odluke o nepokretnoj imovini…

XXVII sjednica 27. jul 2021. godine, sa početkom u 10,00 časova

1. Polugodišnji izvještaj o ukupno ostvarenim primicima i izvršenim izdacima, iskazanim u skladu sa organizacionom, funkcionalnom i ekonomskom klasifikacijom, za period od 01.01.2021. godine do 30.06.2021. godine; 2. Prijedlog odluke o…

XXVI sjednica 30. jun 2021. godine, sa početkom u 10,00 časova

1. Prijedlog odluke o izmjeni i dopunama Statuta Glavnog grada; 2. Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o ublažavanju finansijskih posljedica koronavirusa u Glavnom gradu; Rješenje Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije  3.…

XXV posebna sjednica 7. maj 2021. godine, sa početkom u 10,00 časova

XXV posebna sjednica 7. maj 2021. godine, sa početkom u 10,00 časova Ostavka odbornika i popuna odborničkog mjesta Ostavka odbornika Vladimira Čađenovića i izvjestaj Izborne komisije Glavnog grada – Podgorice o popuni odbornickog…

XXIV sjednica 4. maj 2021. godine, sa početkom u 10,00 časova

1. Prijedlog završnog računa Budžeta Glavnog grada Podgorica za 2020. godinu; 2. Prijedlog odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku preduzetništvu; 3. Prijedlog odluke o prodaji akcija u ″Novom…

XXIII sjednica 12. mart 2021. godine, sa početkom u 9,00 časova

Prijedlog programa rada Skupštine Glavnog grada - Podgorice za 2021. godinu; Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o umanjenju lokalnih komunalnih taksi i naknada; Izvještaj o radu Gradonačelnika, organa uprave Glavnog grada i…