XXXVII sjednica 06. oktobar 2022. godine, sa početkom u 10,00 časova

1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Statuta Glavnog grada; 2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2022. godinu; 3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na nepokretnosti; 4.…

XXXVI sjednica 22. avgusta 2022. godine, sa početkom u 10,00 časova

1. Predlog odluke o utvrđivanju broja odbornika/ca u Skupštini Glavnog grada Podgorica.

XXXV sjednica 28. jul 2022. godine, sa početkom u 10,00 časova

1. Polugodišnji izvještaj o ukupno ostvarenim primicima i izvršenim izdacima, iskazanim u skladu sa organizacionom, funkcionalnom i ekonomskom klasifikacijom; 2. Prijedlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta označenog kao UP147,…

XXXIV 05. jul 2022. godine, sa početkom u 10,00 časova

1. Izbor gradonačelnika Glavnog grada – Podgorice; Predlog da se za gradonačelnika Glavnog grada-Podgorica izabere dr Ivan Vuković 2. Prijedlog odluke o saradnji Glavnog grada - Podgorica sa Gradom Sarajevom; 3. Prijedlog odluke…

XXXIII sjednica 22. jun 2022. godine, sa početkom u 10,00 časova

1. Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o utvrđivanju poreske osnovice za obračun poreza na nepokretnosti za 2022. godinu; 2. Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o umanjenju lokalnih komunalnih taksi i naknada; 3. Prijedlog odluke…

XXXII sjednica 19. maj 2022. godine, sa početkom u 10,00 časova

1. Izvještaj o radu Gradonačelnika i radu organa uprave Glavnog grada i službi za 2021. godinu; Dopis Gradonačelnika u vezi tehničkih ispravki u Izvještaju o radu Gradonačelnika i radu organa uprave Glavnog grada i službi za 2021.…

XXXI sjednica 04. mart 2022. godine, sa početkom u 10,00 časova

1. Prijedlog programa rada Skupštine Glavnog grada - Podgorice za 2022. godinu; 2. Prijedlog odluke o biznis zonama od lokalnog značaja u privatnom vlasništvu; 3. Prijedlog odluke o lokacijama za postavljanje oglasnih i reklamnih panoa; …

XXX sjednica 27. decembar 2021. godine, sa početkom u 10,00 časova

D n e v n i r e d: 1. Prijedlog odluke o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2022. godinu; 2. Prijedlog programa uređenja prostora Glavnog grada Podgorice za 2022. godinu, sa Programom urbane sanacije; 3. Prijedlog odluke o donošenju…

XXIX sjednica 12. novembar 2021. godine, sa početkom u 10,00 časova

D n e v n i  r e d: Odbornička pitanja i odgovori na odbornička pitanja. 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Vodovod i kanalizacija“ – Podgorica, br.22182…

XXVIII sjednica 29. oktobar 2021. godine, sa početkom u 10,00 časova

1. Prijedlog Strategije zapošljavanja Glavnog grada Podgorica za period 2021-2025. godina, sa Akcionim planom zapošljavanja Glavnog grada Podgorica za 2021. godinu; 2. Prijedlog odluke o pijacama; 3. Prijedlog odluke o nepokretnoj imovini…