Četrdeseta sjednica 30. decembra 2022. godine, sa početkom u 10,00 h

1. Prijedlog odluke o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2023. godinu; 2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Glavnom gradu;  Izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja…

XXXIX sjednica 20. oktobra 2022. godine, sa početkom u 09,00 h

1. Izbor gradonačelnika Glavnog grada - Podgorice; Predlog da se za gradonačelnika Glavnog grada Podgorica izaberegg dr Ivan Vuković   2. Izbor i imenovanja.

XXXVIII sjednica 19. oktobra 2022. godine, sa početkom u 10,00 h

1. Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja naknade za komunalno opremanje zemljišta za katastarsku parcelu 281/2, list nepokretnosti br. 365 KO Podgorica II, u zahvatu DUP-a “Zagorič 3 i 4 – Zona 2”; 2. Prijedlog odluke o…

XXXVII sjednica 06. oktobar 2022. godine, sa početkom u 10,00 časova

1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Statuta Glavnog grada;  Mišljenje gradonačelnika na Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Statuta Glavnog grada. 2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada…

XXXVI sjednica 22. avgusta 2022. godine, sa početkom u 10,00 časova

1. Predlog odluke o utvrđivanju broja odbornika/ca u Skupštini Glavnog grada Podgorica.

XXXV sjednica 28. jul 2022. godine, sa početkom u 10,00 časova

1. Polugodišnji izvještaj o ukupno ostvarenim primicima i izvršenim izdacima, iskazanim u skladu sa organizacionom, funkcionalnom i ekonomskom klasifikacijom; 2. Prijedlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta označenog kao UP147,…

XXXIV 05. jul 2022. godine, sa početkom u 10,00 časova

1. Izbor gradonačelnika Glavnog grada – Podgorice; Predlog da se za gradonačelnika Glavnog grada-Podgorica izabere dr Ivan Vuković 2. Prijedlog odluke o saradnji Glavnog grada - Podgorica sa Gradom Sarajevom; 3. Prijedlog odluke…

XXXIII sjednica 22. jun 2022. godine, sa početkom u 10,00 časova

1. Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o utvrđivanju poreske osnovice za obračun poreza na nepokretnosti za 2022. godinu; 2. Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o umanjenju lokalnih komunalnih taksi i naknada; 3. Prijedlog odluke…

XXXII sjednica 19. maj 2022. godine, sa početkom u 10,00 časova

1. Izvještaj o radu Gradonačelnika i radu organa uprave Glavnog grada i službi za 2021. godinu; Dopis Gradonačelnika u vezi tehničkih ispravki u Izvještaju o radu Gradonačelnika i radu organa uprave Glavnog grada i službi za 2021.…

XXXI sjednica 04. mart 2022. godine, sa početkom u 10,00 časova

1. Prijedlog programa rada Skupštine Glavnog grada - Podgorice za 2022. godinu; 2. Prijedlog odluke o biznis zonama od lokalnog značaja u privatnom vlasništvu; 3. Prijedlog odluke o lokacijama za postavljanje oglasnih i reklamnih panoa; …