XX Sjednica 29. oktobar 2020. godine, sa početkom u 10:00 časova

1. Program privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada, sa nacrtom odluke o donošenju programa privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada; 2. Prijedlog Programa podizanja spomen obilježja; Saglasnost 3. Prijedlog odluke…

XIX sjednica 30. jul 2020. godine, sa početkom 09:00 časova

1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2020. godinu; 2. Izvještaj o ukupno ostvarenim primicima i izvršenim izdacima, iskazanim u skladu sa organizacionom, funkcionalnom i ekonomskom klasifikacijom,…

XVIII sjednica 15. maj 2020. godine, sa početkom 09:00 časova

1. Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o ublažavanju finansijskih posljedica koronavirusa u Glavnom gradu; - Odluka o ublažavanju finansijskih posljedica korona virusa u Glavnom gradu 2. Izvještaj o radu gradonačelnika, organa uprave…

XVII sjednica 14. maj 2020. godine, sa početkom 10:00 časova

Dnevni red: Odbornička pitanja i odgovori na odbornička pitanja.

XVI sjednica 24.februar 2020. godine, sa početkom u 10 časova

Prijedlog za razrješenje gradonačelnika Glavnog grada Podgorice, dr Ivana Vukovića;                                                                                                     …

XV sjednica 23. decembar 2019. godine, sa početkom 10:00 časova

D n e v n i r e d: 1. Prijedlog odluke o Budžetu Glavnog grada – Podgorice za 2020.godinu; 2. Prijedlog odluke o porezu na nepokretnosti; 3. Prijedlog odluke o lokalnim administrativnim taksama Glavnog grada -Podgorice; Saglasnost…

XIV sjednica 28. novembar 2019. godine, sa početkom 11:00 časova

D n e v n i  r e d: 1. Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana „Blok 18 i 19“ u Podgorici; 2. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana „Naselje 1. maj“ (Sl.…

XIII sjednica 27. novembar 2019. godine, sa početkom u 10:00 časova

D n e v n i  r e d: 1. Odbornička pitanja i odgovori na odbornička pitanja.

XII sjednica 01. oktobar 2019. godine, sa početkom u 10:00 časova

D n e v n i   r e d: Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2019.godinu; Prijedlog odluke o lokalnim administrativnim taksama Glavnog grada -Podgorice; Prijedlog odluke o lokalnim…

XI sjednica 25. jul 2019. godine, sa početkom u 10:00 časova

1. Prijedlog poslovnika Skupštine Glavnog grada; 2. Informacija o ostvarivanju Budžeta Glavnog grada - Podgorice u periodu januar-jun 2019. godine; 3. Prijedlog odluke o lokalnim administrativnim taksama; 4. Prijedlog odluke o lokalnim…