II sjednica 31. jul 2018. godine sa početkom u 12,00 časova II sjednica 31. jul 2018. godine sa početkom u 12,00 časova
II sjednica 31. jul 2018. godine Jul 20. 2018. Izbor gradonačelnika Glavnog grada – Podgorice, Određivanje vršioca dužnosti sekretara Skup ...
II sjednica 31. jul 2018. godine sa početkom u 12,00 časova
I sjednica 06. jul 2018. godine sa početkom u 12h I sjednica 06. jul 2018. godine sa početkom u 12h
I sjednica 06. jul 2018. godine Jul 02. 2018. I sjednica: 6. jul 2018. godine sa početkom u 12h. Potvrđivanje mandata odbornika u Skupštini Gl ...
I sjednica 06. jul 2018. godine sa početkom u 12h
XXVI sjednica: 16. mart 2018. godine XXVI sjednica: 16. mart 2018. godine
XXVI sjednica: 16. mart 2018. godine Mar 16. 2018. 1. Predlog programa uređenja prostora Glavnog grada Podgorice za 2018. godinu; 2. Program rada ...
XXVI sjednica: 16. mart 2018. godine
XXV sjednica: 21. decembar 2017. godine XXV sjednica: 21. decembar 2017. godine
XXV sjednica: 21. decembar 2017. godine Nov 1, 2017  Predlog programa rada Skupštine Glavnog grada – Podgorice za 2018. godinu; Predlog od ...
XXV sjednica: 21. decembar 2017. godine
XXIV sjednica: 14.novembar 2017. godine XXIV sjednica: 14.novembar 2017. godine
XXIV sjednica: 14.novembar 2017. godine 14. nov 2017 Predlog odluke o zaduženju Glavnog grada – Podgorice; Predlog odluke o izmjenama O ...
XXIV sjednica: 14.novembar 2017. godine
XXIII sjednica: 28.jul 2017. godine XXIII sjednica: 28.jul 2017. godine
XXIII sjednica: 28.jul 2017. godine Jun 27, 2017 Predlog odluke o stavljanju van pravne snage Odluke o izmjenama i dopunama Detaljnog urbanistič ...
XXIII sjednica: 28.jul 2017. godine
XXII sjednica: 12.jun 2017. godine XXII sjednica: 12.jun 2017. godine
XXII sjednica: 12.jun 2017. godine Jun 12. 2017. Predlog odluke o  poništenju Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o dokapitalizaciji društva ...
XXII sjednica: 12.jun 2017. godine
XXI sjednica: 09.maj 2017. godine XXI sjednica: 09.maj 2017. godine
XXI sjednica: 09.maj 2017. godine Maj 09. 2017. Završni račun Budžeta Glavnog grada – Podgorice za 2016.godinu; Predlog odluke  o poništenju ...
XXI sjednica: 09.maj 2017. godine
Slobodan pristup informacijama
Javne nabavke
Ugovori
Javne rasprave
Registar rizika

Posjetite Podgoricu

Istraži ljepote Glavnog grada

Podgorica

Grad koji volim

Podgorica se nalazi u sjevernom dijelu Zetske kotline, u središtu Crne Gore, na raskrsnici nekoliko značajnih putnih pravaca koji vode od mora, ka kontinentalnom dijelu zemlje.Nalazi se na nadmorskoj visini od 44,5 metara. Geografski položaj određen je koordinatama 42,26 sjeverne geografske širine i 19,16 stepeni istočne geografske dužine.

© Copyright - Glavni Grad Podgorica