ODLUKA O DODJELI STUDENSKE NAGRADE ZA 2019. GODINU

Odluka o Studentskim nagradama Glavnog grada – Podgorice za 2019. godinu, kao izraz priznanja za izuzetan uspjeh u studiranju

LISTA KANDIDATA ZA DODJELU NAGRADE ″19. DECEMBAR″ ZA 2019. GODINU, KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNO – PRAVNE USLOVE ZA DODJELU NAGRADE

Lista kandidata za dodjelu Nagrade "19. decembar" za 2019. godinu, koji ispunjavaju formalno-pravne uslove za dodjelu Nagrade