Borovinić Bojović: Penzioneri treba da su u centru  našeg djelovanja

Predsjednica Skupštine Glavnog grada dr Jelena Borovinić Bojović razgovarala je danas sa predstavnicima udruženja penzionera „Pravda”, „Za bolji život” i Pokreta penzionera Crne Gore o problemima sa kojima se suočava ovaj dio stanovništva i o modalitetima podrške koju im može pružiti Gradski parlament.

Pored notornog problema sa nedostatkom prostorija za rad, penzioneri su istakli i nedovoljnu uključenost u rješavanje aktuelnih društvenih problema s obzirom na njihovo životno i radno iskustvo, potrebu reforme penzionog sistema, kao i donošenja novog zakonodavnog okvira koji uređuje ovu oblast.

Ovaj sastanak je prilika da se bolje upoznam sa tim šta su vaši problemi i zahtjevi i kako možemo kao Skupština Glavnog grada da pomognemo. Željela bih da zajedno nađemo način da se penzioneri afirmišu i stave u centar našeg rada i djelovanja. Iskustvo i životna mudrost penzionera su neprocjenjivo blago našeg društva i temelj za građenje bolje budućnosti – rekla je Borovinić Bojović.

Dogovoreno je da će u narednom periodu uslijediti novi sastanak na kojem će se detaljnije razmatrati konkretni problemi.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Udruženja penzionera „Pravda” Momo Joksimović, Pero Vukadinović i Ruža Gojković, predstavnici Pokreta penzionera „Za bolji život” prof. dr Anđelko Lojpur i Dragoljub Janković i predstavnici Pokreta penzionera Crne Gore Milo Đurović i Nikola Racković.