X sjednica 26. decembar 2023. godine

 1. Prijedlog odluke o Budžetu Glavnog grada Podgorice za 2024. godinu;
  Prilog
  Mišljenje
 2. Prijedlog odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Glavnom gradu;
  Povlačenje Prijedloga odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika Glavnog grada
 3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kreditnom zaduženju Glavnog grada za kupovinu autobusa;
 4. Program uređenja prostora sa Programom urbane sanacije Glavnog grada Podgorice za 2024. godinu;
 5.  Prijedlog odluke o kućnom redu u stambenim zgradama;
 6.  Prijedlog odluke o obimu i vrsti dopuštenih radova na spoljnim djelovima stambene zgrade;
 7. Prijedlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Elaborata o parking zonama, dozvoljenom vremenu parkiranja, kategoriji motornih vozila koja se mogu parkirati i načinu naplate naknade za parkiranje na opštim i posebnim parkiralištima u Podgorici – dio grada preko Morače i centralne gradske zone;
 8. Prijedlog odluke o ustupanju na korišćenje građevinskog zemljišta koje predstavljaju urbanističke parcele 29G i 30G u zahvatu DUP-a ,,Industrijska zona KAP“ – izmjene i dopune Društvu sa ograničenom odgovornošću »Putevi« Podgorica;
  Mišljenje
 9.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o saradnji i partnerstvu Glavnog grada i nevladinih organizacija;
 10. Prijedlog odluke o osnivanju i načinu funkcionisanja Omladinskog kluba Glavnog grada Podgorica;
 11. Prijedlog odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Park prirode Rijeka Zeta”;
 12. Prijedlog odluke o preuzimanju PVK “Budućnost”;
 13. 1 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik održavanja pijaca;
  13.2 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik održavanje pijaca
 14. Prijedlog odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa Glavnog grada – Podgorica;
 15. Prijedlog odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja od tehničko-tehnoloških nesreća Glavnog grada – Podgorica;
 16. Prijedlog odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja od hemijskih i bioloških rizika Glavnog grada – Podgorica;
 17.  Prijedlog odluke o donošenju Plana za zaštitu i spašavanje od klizišta i    odrona Glavnog grada – Podgorica;
 18.  Program podizanja spomen obilježja za 2023. godinu;
 19. Prijedlog programa rada Skupštine Glavnog grada – Podgorice za 2024. godinu;
 20. Program obavljanja komunalnih djelatnosti ,,Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Podgorica za 2024. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti ,,Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Podgorica za 2024. godinu;
 21. Program obavljanja komunalnih djelatnosti ,,Čistoća” d.o.o. Podgorica za 2024. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti ,,Čistoća“ d.o.o. Podgorica za 2024. godinu;
 22. Program obavljanja komunalnih djelatnosti ,,Deponija” d.o.o. Podgorica za 2024. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti ,,Deponija“ d.o.o. Podgorica za 2024. godinu;
 23. Program obavljanja komunalnih djelatnosti ,,Komunalne usluge” d.o.o. Podgorica za 2024. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti ,,Komunalne usluge“ d.o.o. Podgorica za 2024. godinu;
 24. Program obavljanja komunalnih djelatnosti ,,Pogrebne usluge” d.o.o. Podgorica za 2024. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti ,,Pogrebne usluge“ d.o.o. Podgorica za 2024. godinu;
 25. Program obavljanja komunalnih djelatnosti ,,Zelenilo” d.o.o. Podgorica za 2024. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti ,,Zelenilo“ d.o.o. Podgorica za 2024. godinu;
 26. Program obavljanja komunalnih djelatnosti ,,Tržnice i pijace” d.o.o. Podgorica za 2024. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti ,,Tržnice i pijace“ d.o.o. Podgorica za 2024. godinu;
 27. Program obavljanja komunalnih djelatnosti ,,Parking servis Podgorica” d.o.o. za 2024. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti ,,Parking servis Podgorica“ d.o.o. za 2024. godinu;
 28. Program obavljanja komunalnih djelatnosti ,,Putevi” d.o.o. Podgorica za 2024. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti ,,Putevi“ d.o.o. Podgorica za 2024. godinu;
 29. Program rada Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica za 2024. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica za 2024. godinu;
 30. Program rada Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. za 2024. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za izgadnju i razvoj Podgorice d.o.o. za 2024. godinu;
 31. Program rada Agencije za upravljanje zaštićenim područjima Glavnog grada Podgorica d.o.o. za 2024. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za upravljanje zaštićenim područjima Glavnog grada Podgorica d.o.o. za 2024. godinu;
 32. Program rada ,,Sportski objekti” d.o.o. Podgorica za 2024. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada ,,Sportski objekti“ d.o.o. Podgorica za 2024. godinu;
 33. Program rada JU Narodna biblioteka “Radosav Ljumović” za 2024. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU Narodna biblioteka “Radosav Ljumović” za 2024. godinu;
 34. Program rada JU Kulturno-informativni centar “Budo Tomović” za 2024. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU kulturno-informativni centar “Budo Tomović” za 2024. godinu;
 35. Program rada JU Gradsko pozorište za 2024. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU Gradsko pozorište za 2024. godinu;
 36. Program rada JU Muzeji i galerije Podgorice za 2024. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU Muzeji i galerije Podgorice za 2024. godinu;
 37. Program rada JU za brigu o djeci “Dječji savez” za 2024. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU za brigu o djeci “Dječji savez” za 2024. godinu;
 38. Program rada JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Podgorica za 2024. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Podgorica za 2024. godinu;
 39. Program rada JU za smještaj, rehabilitaciju i  resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica za 2024. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU za smještaj, rehabilitaciju i  resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica za 2024. godinu;
  Mišljenje
 40. Izbor i imenovanja.

AMANDMAN

Amandmani na Prijedlog odluke o Budžetu Glavnog grada – Podgorice za 2024. godinu. – Mladen Jovanović

Amandman na Prijedlog odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2024. godinu – Mitar Šušić

Povlačenje amandmana – Mladen Jovanović

Amandman na Prijedlog odluke o Budžetu Glavnog grada Podgorice za 2024. godinu – Anđela Mićović

Amandmani na Prijedlog odluke o Budžetu Glavnog grada Podgorice za 2024. godinu – Andrija Klikovac

Amandmani na Prijedlog odluke o Budžetu Glavnog grada Podgorice za 2024. godinu – Budimir Mugoša

Amandmani na Prijedlog odluke o Budzetu Glavnog grada Podgorice za 2024. godinu – Miloš Mašković

OSTAVKE

Ostavka Aida Batilović

POVLAČENJE TAČAKA

Povlačenje Prijedloga odluke o preuzimanju PVK Budućnost

Povlačenje Programa podizanja spomen obilježja za 2023. godinu

IZJAŠNJENJA NA AMANDMANE

Izjašnjenje na amandmane Budimira Mugoše
Izjašnjenje na amandman Anđele Mićović
Izjašnjenje na amandman Mitra Šušića
Izjašnjenje na amandmane Andrije Klikovca
Izjašnjenje na amandmane Miloša Maškovića