XI sjednica 21. mart 2024. godine

 1. Prijedlog odluke o prenosu prava svojine Crnoj Gori na nepokretnostima – za potrebe realizacije projekata vezanih za objekte Kolektivnog centra “Vrela Ribnička”;
  Povlačenje tačke sa dnevnog reda
 2. Prijedlog odluke o organizaciji Proljećnog pazara 2024. godine;
 3. Prijedlog odluke o finansiranju sporta u Glavnom gradu Podgorica;
 4. Prijedlog odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad Plivačkim vaterpolo klubom “Budućnost”; 
 5. Prijedlog odluke o doradi spomen-obilježja – spomen-biste generala Vasa Brajovića – Vasosa Mavrovuniotisa;
  Saglasnost
 6. Prijedlog odluke o određivanju lokacije za izgradnju stambeno-poslovnog objekta za realizaciju projekta “Gradski stan”;
  MIŠLJENJE
 7. Prijedlog odluke o određivanju lokacije za izgradnju objekata – Sajmište i Multifunkcionalna dvorana;
  MIŠLJENJE
 8. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju lokalnih objekata od opšteg interesa na teritoriji Glavnog grada Podgorice;
 9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu;
 10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku preduzetništvu;
 11. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Organizacionog odbora za stvaranje uslova za početak rada novoosnovane Opštine Tuzi;
 12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću “Čistoća” – Podgorica;
  -odluka
 13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Društva  sa ograničenom odgovornošću “Sportski objekti” Podgorica;
 14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci – Podgorica;
 15. Prijedlog odluke o donošenju Plana upravljanja za Spomenik prirode “Park šuma Gorica” za period 2024 – 2029 godine;
 16. Prijedlog programa podizanja spomen-obilježja;
 17. Prijedlog lokalnog akcionog plana za mlade za 2024. godinu;
 18. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije zapošljavanja Glavnog grada Podgorica 2021.-2025. za period 2023. godine;
 19. Informacija o potrebi usklađivanja poreza na nepokretnosti, sa predlogom zaključka;
  – Povlačenje tačke sa dnevnog reda
 20. Izbor i imenovanja.

Izvještaj izborne komisije Glavnog grada Podgorice

Izvještaj izborne komisije Glavnog grada Podgorice o popuni odborničkog mjesta

OSTAVKE:

Ostavka odbornice Jasne Jovanović